Få hjælp til en afhængighed eller et misbrug

Det er svært at vide, hvornår et hashforbrug bliver problematisk og faktisk er et misbrug eller en afhængighed.

 

Rigtig mange tror desværre at de kan ryge hash uden de store konsekvenser, men faktisk er man i risiko for at blive afhængighed af hash på samme måder som man kan blive afhængig af alkohol og stoffer som f.eks. kokain.

 

Hvad er egentlig et hashmisbrug

 

Risikoen ved at ryge hash knytter sig især til det jævnlige, vedvarende forbrug. Der kan desværre ikke gives ”genstandsgrænser” for hash.

 

Ved et vedvarende brug af hash, skal man være opmærksom på at:

 

 • Hash er vanedannende, man kan blive afhængig.
 • Hash er farligt for lunger og luftveje Rygning af hash er mindst lige så farligt for luftvejene som cigaretter
 • Hash kan give psykisk sygdom, som f.eks. en hashpsykose
 • Hash hæmmer udvikling – især hos unge.
 • Hash nedsætter ens funktion – både fysisk og intellektuelt

 

Dette kan du læse meget mere om i denne pjece fra sundhedsstyrelsen om hash

 

Faktisk udvikler ca. 10% af dem som ryger hash en afhængighed og det kan have enormt store konsekvenser. Ikke kun for den ryger, men også alle omkring, som familie, venner og andre tætte relationer.

 

Har jeg et misbrug?

 

Det handler mindre om hvor meget man egentlig ryger og meget mere om det har negative konsekvenser for en selv og sine omgivelser.

 

Er man i tvivl, kan man prøve at stille sig selv følgende 8 spørgsmål:

 

 1. Har jeg svært ved at undvære hash i min hverdag?
 2. Har jeg brug for mere hash for at blive skæv, end da jeg startede med at ryge?
 3. Har hashrygningen negative konsekvenser for min hverdag (uddannelse, venner/familie, humør, aktiviteter)?
 4. Får jeg abstinenser (som ofte opleves som søvnproblemer, irritation, rastløshed), hvis jeg ikke ryger en hel dag?
 5. Bringer hashrygningen mig tættere på mine mål for livet eller længere væk fra dem?
 6. Har jeg før prøvet at sige stop/stoppe uden at kunne gennemføre det?
 7. Undgår jeg ting, steder, begivenheder jeg normalt gerne ville deltage i, for så at i stedet kunne ryge hash?
 8. Har jeg fået kommentarer fra familie og venner om mit hashmisbrug?

 

Hvor kan jeg få hjælp?

 

Det gælder om få sat hjælpen ind så hurtigt som muligt. Det er aldrig for sent at bede om hjælp, men det vil altid være bedst at hjælpen bliver sat ind så tidligt som muligt. Det vil i langt de fleste tilfælde give en væsentlig bedre behandlingsprognose.

Et misbrug af hash, alkohol eller andre stoffer vil aldrig gå over af sig selv og langt de fleste skal have professionel hjælp og rådgivning for at komme ud af et misbrug.

Man kan få hjælp ved at kontakte egen læge eller opsøge et af de misbrugscentre, som er i ens område.  Her kan du se hvad A Misbrugscenter i København kan tilbyde.

Der findes mange forskellige behandlingstilbud, både privat og offentligt og der vil naturligvis altid være forskel på hvilken behandling, rådgivning og hjælp man kan få de forskellige steder.