Sådan vækster du din virksomhed online

Digitale værktøjer er vejen frem

Den teknologiske udvikling har lavet et såkaldt trendskifte i den måde forbrugere handler på, i fortiden var der meget fokus på retail-handel, da det dækkede hele efterspørgslen fra forbrugerne. Dette har dog ændret sig, idet forbrugere i dag primært handler online og kommer kun til at gøre mere af det i fremtiden. Det skyldes selvfølgelig at det er nemt, bekvemmeligt og hurtigt. Derfor konkurrer virksomheder også på E-handel og at komme øverst på Google og fange forbrugerne. Hvordan kommer man så øverst på Google? Det gør man ved brug af Search Engine Optimization (SEO), og er derfor et livsnødvendigt værktøj for virksomheder der vil have succes i den nye digitale tidsalder. SEO kan skæres ned til omkring fire delkomponenter: Teknisk SEO, Søgeadfærd, Indhold (Content) og Links.

Organisk trafik

Organisk trafik er en betegnelse for besøgende (personer) på ens hjemmeside, hvor man ikke har betalt for annoncer. Organisk trafik er altså det man opnår når man gør brug af de fire komponenter nævnt ovenstående, og besøgende synes din hjemmesider er nyttig/god, hvilket Google vægter enormt højt. Teknisk SEO er det tekniske ved din hjemmeside, dvs. hvor nemt Google(bot) kan finde rundt på din side, crawle og indeksere dit indhold mm. Det er derfor enormt vigtigt at have en hjemmeside som har et godt teknisk fundament, fordi du vil hurtigt miste besøgende hvis din hjemmeside er svær at finde rundt i, hvilket skader din placering på Google. Dernæst er det som altid vigtigt at kende sin målgruppe. Hvilke, hvem, hvor osv., kunder er det jeg prøver at nå ud til. Når du har identificeret dine kunder, så skal du have fokus på søgeord, keywords og Google søgeord. Derved vil din hjemmeside blive ”synlig” for de kunder du prøver at nå ud til, fordi de søger på de keywords du har fokus på. Det næste skridt er at have ”content” på din hjemmeside, dvs. du skal have gode produktbeskrivelser, videoer, artikler osv. Når du skal udarbejde artikler, produktbeskrivelser osv., så skal du have fokus på de keywords og søgeord som du fandt frem til i trin 2. Det sidste skridt er links, og dette er et meget vigtigt trin, idet Google er glade for links da de bruger det som en faktor for rangering. Jo flere kvalitetslinks fra andre hjemmesider der peger ind på din hjemmeside desto bedre, fordi det øger din placering på Google.

 

Opsummerende

De fire trin spiller derfor en vigtig rolle for at forøge din hjemmesides organiske trafik, og dermed få flere besøgende ind på din hjemmeside. Flere besøgende betyder flere potentielle kunder, enten med det samme eller på et senere tidspunkt. Har du prøves selv at optimere SEO for din hjemmeside, men synes ikke rigtig det har haft den store effekt, eller at du er i tvivl om du gør det rigtigt? Så kan du altid få en gratis SEO analyse fra en specialist, og få det helt på det rene hvordan din virksomhed præsterer på Google.