layoutelementlayoutelement
 
18. december 2015
Hvordan kan kommuner håndtere langsigtede udviklingsstrategier og ikke mindst ledelsen undervejs - med andre ord: Hvordan kommer vi fra plan til (en helt anden) virkelighed? Urban Lab afholdt en konference om dette tema den 10. juni 2015 i Herning og oplæggene er nu samlet i et temahæfte.
10. november 2015

Torsdag den 5. november 2015 afholdt Urban Lab konference om detailhandel og byliv. Under overskriften "Dør bylivet uden butikker? Dør butikker uden byliv?" behandlede man blandt andet samspillet mellem byliv og butikker.

28. april 2015
Urban Lab optræder på den internationalt fokuserede blog "Thinking Urban".

Urban Lab 

Hvad skal byer tilbyde i fremtiden? Hvordan skaber vi levende byrum, der er interessante at opholde og bevæge sig i for byens borgere?

Urban Lab er et tværkommunalt projekt, hvor otte midtjyske kommuner i fællesskab undersøger fremtidens byrum og brugen heraf. Urban Lab er et "urbant laboratorium", som sætter fremtidens byrum og byliv i fokus.

Urban Lab er et kompetenceudviklingsprojekt og et innovationsprojekt. Målet er at finde værktøjer til at skabe levende byrum. I Urban Lab undersøges fremtidens byrum gennem en række analyser og workshops for forskellige nøgleaktører, blandt andet fra kommunernes kultur- og byplanafdelinger.

Urban Lab afvikler samtidig en række nedslag, hvor konkrete bylivsgreb bliver afprøvet gennem midlertidige projekter af kunstnerisk og kulturel art. De kunstneriske og kulturelle nedslag afvikles i alle otte deltagerbyer.

Urban Lab tager afsæt i konkrete byomdannelses-projekter i otte deltagende byer i Region Midtjylland: Hammel (Favrskov Kommune), Herning Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune, Viborg Kommune og Aarhus Kommune. Projektet løber fra 2013 til 2017 med en række workshops og nedslag i byrummet.

Urban Lab er støttet af Aarhus 2017 - Europæisk Kulturhovedstad og Region Midtjylland.

 

 

 


Horsens Kommunes byvåben

Urban Lab

Tone Lassen - Styregruppen i Urban Lab
Rådhustorvet 4 - 8700 Horsens

Tlf.: 51562439

tone.lassen@randers.dk